Náramky, odvěká ozdoba nejen žen

Náramky patří k těm nejoblíbenějším druhům šperkům, které lidé nosí již více než 7000 let. Kromě zdobení, jsou však běžně užívány i pro praktické účely. Kromě toho byly užívány i k náboženským obřadům. V mnoha kulturách byl náramek spjat s náboženstvím anebo s ochranou před zlými vlivy.

V Egyptě pak doprovázel mrtvé k jejich znovuzrození. V průběhu historie si náramky prošly řadou proměn, ale stále si udržely důležitou roli ve všech kulturách napříč celou zeměkoulí. Tyto módní doplňky by proto neměly chybět ve šperkovnicích ani dnes, byť jsme na jejich původní smysl zapomněli.

O náramcích

Slovo náramek je úzce spojen se slovním spojením “na rameni”, kde ostatně i v historii také pobýval, ve skutečnosti však může být nošen kdekoliv na celé paži, byť jej ponejvíce nosíme na zápěstí. Pojmenování náramku však pochází z mnohem pozdější doby než z té, které by se mohly datovat k jeho vzniku. Vůbec ty nejstarší nálezy prokazující existenci náramku totiž sahají až do doby cca 5000 let před naším letopočtem, když byla na Sibiři odhalena Denisova jeskyně s ostatky těchto šperků.

Nelze však říci, že to bylo vůbec to první naleziště, jelikož je prokázáno, že náramky lidé nosili po celém světě. Byly součástí každé kultury, kde byly často úzce spjaty s náboženskými obřady anebo měly vyjadřovat bohatství, moc a vysoké postavení.

Náramky a jejich symbolika

Již v paleolitu byly náramky vyráběny z různých materiálů a také měly různou podobu. Ty nejvzácnější pak byly vyrobeny ze zvířecích kostí nebo jantaru. Později se u

Náramek s písmeny
Náramek se jmény

těchto šperků začal objevovat i bronz nebo měď. Kov se zde objevoval v podobě plátkům, destiček, kuliček, kroužků anebo disků. S uměním zpracování skla se do náramků zakomponovaly i korálky a v neposlední řadě také i plasty.

Ty nejdražší náramky této doby jsou vyrobeny z drahých kovů a zdobí je drahé kameny a diamanty. Keltští bojovníci masivní náramky užívali jako ochranu před údery meče a kromě toho je užívali i jako platidlo. Již v hluboké minulosti náramky představovaly vzácné dárky, které se v rodině často dědily, vyměňovaly se mezi rodinou, přáteli i partnery. Náramek měl symbolizovat rodinné vazby, sílu lásky a měl vyjádřit náklonnost a cit k dané osobě.